© Copyright 2013 De StijLL
contact
Home buro projecten contact

Van Limburg Strirumstraat 19     Tel  0528-240496     Fax 0528-240574    Email  info@destijll.nl

Elk ontwerp is maatwerk. De wensen van de opdrachtgever aangevuld met de kennis en creativiteit van De StijLL worden vertaald in een ontwerp waaruit het maximale wordt gehaald. In een goed ontwerp is het goed toeven. De verhoudingen van de volumes, de materialisatie en de detaillering zijn daarbij van groot belang. Een goed ontwerp is het samenspel van de grote lijnen en de details. Wij betrekken reeds in een vroeg stadium de relevante adviseurs zoals de constructeur en de bouwfysische adviseur. Door deze werkwijze kan efficiënt ontworpen worden hetgeen het eindresultaat ten goede komt.       

De StijLL levert maatwerk, maar er word ook gekeken of mogelijk toekomstig ander gebruik eenvoudig kan worden gerealiseerd. Verder is er veel aandacht voor duurzaam bouwen, levensloop bestendige woningen, maar ook eenvoudige functieverandering van een object.  

De StijLL is actief op diverse gebieden:

ontwerpen die variëren van verbouwingen tot nieuwe invullingen van een gebied;

nieuwbouw van woningen;

utiliteitsbouw en bedrijfsgebouwen;

begeleiding van complete bouwprojecten;

daglicht- en ventilatieberekeningen en bouwfysica;

energie prestatieberekeningen;

statische berekeningen;

brandtechnische onderzoeken en beheersbaarheid van brand rapporten;

bestekken, technische omschrijvingen en kostenramingen;

akoestische onderzoeken;

bouwkundige keuringen;


Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen.

Dit kan ook via het reactieformulier op deze website.