© Copyright 2013 De StijLL
contact
Home buro projecten contact

Van Limburg Strirumstraat 19     Tel  0528-240496     Fax 0528-240574    Email  info@destijll.nl

Met inmiddels ruim 30 jaar ervaring op milieugebied kan adviesburo De StijLL u op vrijwel elk milieugebied van advies dienen en vergunningaanvragen op een snelle en efficiënte wijze voor u verzorgen.

U als opdrachtgever wordt daarmee de veelal moeizame weg langs de grillige regelgeving bespaard.

Bij De StijLL kunt u terecht voor ondermeer:


het aanvragen van milieumeldingen ingevolge het Activiteitenbesluit Milieubeheer en milieuvergunningen inclusief bouwkundige tekeningen;

ontwerp en realisatie van bouwkundige voorzieningen en constructies die optimaal voldoen aan alle veiligheid- en milieueisen;

het opstellen van een bodemonderzoek,

het opstellen van een akoestische rapport,

het opstellen van een flora & fauna onderzoek,

het opstellen van een archeologisch onderzoek,

beoordelingen op het gebied van Externe Veiligheid,

het ontwerpen van vuurwerkopslagruimten inclusief advisering, begeleiding en het vergunningtraject, waarbij de relatie met het bestemmingsplan en de bouwvergunning meegenomen wordt.

etc……


Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen.

Dit kan ook via het reactieformulier op deze website.